close
Sign up for our newsletter
menu

2017 May – Skeppsmäklarnytt (Newsletter) – Här kan nämnas STM Validation (Swedish)

2017 May – Skeppsmäklarnytt (Newsletter) – Här kan nämnas STM Validation (Swedish)

Spännande utmaningar för sjöfarten utöver miljö- och klimatfrågan är digitaliseringen, informationsdelning och ett ökat behov av partnerskap. Vår tekniska strategi styr mot sjöfartens framtida utveckling och behov av effektiva, säkra och hållbara system. Utvecklingen går i en rasande takt, och vår intention är att inte bara följa med utan även att driva delar av den. Här kan nämnas STM Validation, ett EU-finansierat projekt som med över 50 partners i 13 länder skapar sjöfartens framtid genom att dela data i realtid och därigenom bidra till ökad sjösäkerhet, minskad miljöpåverkan och förhöjd effektivitet.