close
Sign up for our newsletter
menu

2017 Nov – Sjöbefälen – Sea Traffic Management. pekar på fördelar för sjöfarten (Swedish)

2017 Nov – Sjöbefälen – Sea Traffic Management. pekar på fördelar för sjöfarten (Swedish)

Sea Traffic Management pekar i testfasen på en rad fördelar för sjöfarten. Stärkt informationsutbyte ska minska risken för olyckor men även spara transportkostnader, förbättra logistiken och minska miljöbelastningen. Sjöfartsverket är initiativtagare i det EU-stödda projektet som nu rullas ut.