close
Sign up for our newsletter
menu

2017 Nov – Världssjöfartens Dag 2017 – Maritimt Forum (Swedish)

2017 Nov – Världssjöfartens Dag 2017 – Maritimt Forum (Swedish)

Det svenska firandet av Världssjöfartens Dag 2017 ägde rum den 26 september på World Maritime University i Malmö. Årets tema var ”Connecting Ships, Ports and People” i syfte att lyfta fram alla skilda aktörer som arbetar inom sjöfart och logistik. Det var en mycket god uppslutning under seminariet med drygt 100 deltagare.