close
Sign up for our newsletter
menu

2018 May – Skärgården – Sjöfarten revolutioneras med helt nytt systemstöd (Swedish)

2018 May – Skärgården – Sjöfarten revolutioneras med helt nytt systemstöd (Swedish)

Inom sjöfarten pågår för närvarande ett digitalt paradigmskifte. Genom att dela information ska mänskliga misstag minimeras och trafikflödet effektiviseras.