close
Sign up for our newsletter
menu

2018 Oct – Kystverket – Digital ruteinformasjon (Norwegian)

2018 Oct – Kystverket – Digital ruteinformasjon (Norwegian)

En ny digital rutetjeneste for fartøy som anløper og avgår norske havner skal testes ut i Oslofjorden i 2018. Tjenesten blir lansert 18. september 2018 i et testområde som strekker seg fra svenskegrensen til Tønsberg og innover Oslofjorden.